• Hjemmesonen, for pårørende
    – av pårørende

  • Hjemmesonen ønsker å skape en god arena for
    å dele erfaringer og møte andre veteran-pårørende.

  • De nære til en veteran ofte er veteranens største ressurs.
    Det å leve sammen med en veteran,
    kan romme mange utfordringer og erfaringer.

Støtt vårt arbeid

#87211

#87211

Filmen er laget i samarbeid med Den Norske Filmskolen: Produsent: Ingrid Skagestad Regi: Erika Calmeyer Foto: Mads Sæther Juul Lyd: Adrian Souyris Strumse

Om oss

Hjemmesonen ønsker å støtte pårørende til veteraner. Vi ønsker å styrke de pårørendes selvfølelse og selvtillit. Vi er et nettverk for soldat- og veteranpårørende – et sted der pårørende kjenner seg viktig og i sentrum, og får den anerkjennelsen de fortjener.

Vi tilbyr ulike former for støtte til den pårørende, og vi ønsker at nettverket skal skape en trygg god arena for å dele erfaringer og møte andre veteranpårørende. Nettverket vil utvikle seg i tråd med ønsker og behov fra pårørende.

Hjemmesonen skal være åpen for alle veteranpårørende. Det er viktig å understreke at en pårørende ikke bare er nærmeste familie, men kan også være en kollega, venn, nabo osv. En pårørende er en som føler seg som en pårørende.

Hjemmesonen er gjennom sin hjemmeside, lokale mentorer/representanter, telefon, chat og mail, en riksdekkende organisasjon.

Hjemmesonen er ment for pårørende til veteraner som ikke er stadig tjenestegjørende, til de som er stadig tjenestegjørende og til de som har noen nære som skal reise ut.

Hjemmesonens nettverk er åpent for alle veteranpårørende som ønsker det, uansett organisasjonstilhørighet.  Alle er velkomne til Hjemmesonen uansett politisk syn, religion, kjønn eller seksuell legning.

Vårt ønske er å gi våre pårørende tilhørighet, trygghet og anerkjennelse.

Fra facebook

1 month ago

Hjemmesonen
Se på facebook

Visste du at…

Vi har ca 120 000 veteraner i Norge.
Hver soldat har ca 6 nære relasjoner.
Det gjør at ca 720 000 mennesker har
en direkte relasjon til en veteran.

Vi er inspirert av den svenske pårørende- organisasjonen Invidzonen