Å være pårørende til en veteran gjør deg sterkere

Jeg er en pårørende. Min mann er veteran.
Det å være pårørende betyr så mye mer enn å være den personen hvis kontaktinfo er skrevet opp på et pårørendeskjema – det betyr å dele byrden. Det betyr å alltid være der og være en god samtalepartner. Det betyr å skape en trygg havn å komme hjem til. Det betyr også at man kanskje setter seg selv litt til side for at han ikke skal behøve å bekymre seg over ting på hjemmebane.
Det betyr å være sterk.

Når min mann var deployert så kjente jeg det godt. Følelsen av å være hjemme her i Norge og prøve å få dagene til å gå uten å bekymre meg alt for mye sitter enda i kroppen. Følelsen av å måtte ha med meg telefonen overalt i tilfelle han ringer. Frykten for den ubehagelige telefonsamtalen liggende i bakhodet. Følelsen av å telle ned dagene til han kommer hjem. Det gjør jeg for så vidt enda hvis han er på øvelser selv om det nå er litt annerledes.

Jeg kan ikke si jeg helt visste hva jeg gikk til når jeg traff mannen min selv om jeg visste at han var soldat og at han allerede da var veteran. Det å være en forsvarsfrue er noen ganger en ganske ensom tilværelse og jeg har mer enn en gang tenkt at det hadde vært mye lettere å være sammen med noen som ikke jobber i Forsvaret. Men kjærligheten traff oss begge fra hardt høyre og vi visste tidlig at det var oss to det skulle bli. Vi giftet oss etter å ha vært forlovet i ett år og har nå fått en sønn og har det veldig fint sammen. Mannen min er en trygg og robust mann som jeg er veldig stolt av og jeg er så glad for at våre veier møttes ganske så tilfeldig for noen år siden J

Det er sant som de sier at det ikke bare er soldaten som reiser i krigen, men hele familien, og noen ganger har jeg inntrykket at det er hakket verre å være den som sitter igjen hjemme enn å være den som drar. Om et par år må vi pakke alt vi eier og flytte til en annen landsdel (igjen) på grunn av jobben hans i Forsvaret. Det ligger også i kortene at han må deployere flere ganger, og selv om det ikke er noe jeg gleder meg til så skal vi klare det. Vi er jo nå en liten familie og er det en ting det å være pårørende til en veteran gjør med deg så er det å gjøre deg sterkere.  <3