Chat med oss på julaften og nyttårsaften

Visste du at Hjemmesonens mentorer er online og klare for å chatte med deg både på julaften og på nyttårsaften?

Julen er en tid som for mange rommer mye, både på godt og vondt. Dette er en tid med stort fokus på familie og samhold, noe som både kan være fint og vanskelig. Som pårørende til en veteran, enten tjenestegjørende ute nå eller tidligere, kan man føle ensomhet, uvisshet, sorg eller andre vanskelige følelser. Kanskje ønsker man bare å dele en fin opplevelse med andre som vil lytte?

Dersom du føler et behov for noen å snakke med er våre mentorer der for deg kl 21-22 både på julaften og på nyttårsaften. De er selv pårørende til veteraner og har vet hvordan det kan føles over jul og nyttår.

 

Julaften kl 21-22

Nyttårsaften kl 21-22

Ellers er chatten vår som vanlig åpen hver torsdag kl 20-21 og vårt Forum er åpent døgnet rundt.

Klikk her for å logge deg inn på chatten.

Klikk her for å lese mer om våre pårørendementorer.