Frokost med familiefokus

Helseetaten arrangerte i dag frokostseminar i forbindelse med deres Veteranprosjekt. Målgruppen var alle interesserte, men særlig ansatte i bydeler, barnehager, skoler, skolehelsetjenesten, barne- og ungdomspsykiatrien, helsestasjoner og familievernkontorer.

Hjemmesonen var der og fortalte historier fra veteranpårørende. Stipendiat Ellen Kathrine Kallander fra Ahus fortalte om sitt forskningsprosjekt med barn som pårørende. Hun påpekte et stort behov for mer hjelp til både veteranene og deres familier. I tillegg var Elsbeth Elton og Stine Vilster Sørli der og fortalte om deres erfaringer med arbeidet med veteranfamilier.

De påpekte spesielt hvor viktig relasjonen i parforholdet er for både soldaten som reiser ut, familien og barna. Blant en av de viktigste tingene er gjensidig annerkjennelse mellom partene. De snakket også om en slags rådende “tapperhetskultur” hos mange familier i Forsvaret. Utfordringen med dette kan noen ganger være om det er rom for å lufte de følelsene som likevel kan oppstå.

  • Frokost med familiefokus
  • Frokost med familiefokus
  • Frokost med familiefokus
  • Frokost med familiefokus