Hedrer hjemmeheltene

Foto: sshf
Foto: sshf

– Barna må få vite mest mulig om det oppdraget forelderen er med på, på barnas premisser. Samtidig må barnas omgivelser få informasjon om den situasjonen barnet har på hjemmebanen.
– Vi har vært oppmerksom på familiene tidligere, men vil nå gjøre mer direkte rettet mot barn i disse familiene, sier Trine Viste Gabrielsen i Forsvarets veteranavdeling.

Les saken her