Når mor eller far drar i krig – foredrag med Hilde Lindboe 19.mai

Velkommen til foredraget “Når mor eller far drar i krig” tirsdag 19.mai kl. 17.30 i Kongens gate 3 i Oslo.

DSC_0235Hilde Lindboe er rådgiver i Forsvaret og arbeider med kommunikasjon, veteran- og pårørenderettet arbeid i Cyberstaben på Jørstadmoen. Lindboe har nylig sluttført sin masterstudie i sosialfaglig arbeid med barn, unge og familier som omhandler hvilke erfaringer barn og unge har relatert til at foreldre deltar i  militære operasjoner i utlandet.

I sitt foredrag vil Lindboe presentere hovedfunn fra studien hvor hun blant annet har intervjuet barn av norske veteraner. Det blir også mulighet for spørsmål og diskusjon rundt hvordan vi best kan støtte og ivareta barn og unge når foreldre reiser ut i internasjonale operasjoner.

Påmelding til irene@hjemmesonen.no innen 13.mai.

Tid: 19.mai kl. 17.30 
Sted: Kongens gate 3 i Oslo
Varighet: Ca. en time