Samarbeid på tvers av landegrenser

Sjovillan-maj-81-600-400px
Sjövillan (Foto: Sjövillan)

Sist helg var Hjemmesonen tilstede under Invidzonens vårkonferanse for mentorer. Her ble fremtidig samarbeid diskutert, og Hjemmesonen fikk med seg nyttige tips og erfaringer fra Invidzonen.

I idylliske omgivelser i Sjövillan, som ligger i Sollentuna utenfor Stockholm, møtte Hjemmesonen organisasjonen som har vært inspirasjonen til å starte vårt pårørendenettverk i Norge, Invidzonen. Sammen med grunnlegger Cesilia , som startet Invidzonen da hennes partner var på utenlandstjeneste i 2007, fikk vi møte Invidzonens 17 mentorer.

IMG_7341
Hjemmesonen forteller om sitt arbeide

Hjemmesonen ble invitert til å fortelle om sitt arbeid i Norge. Vi er allerede i gang med et forum der pårørende kan dele tanker og erfaringer, fortelle om sin hverdag, dele sin historie, stille spørsmål, komme med innspill til oss. Invidzonen har veldig god erfaring med sitt forum, og pårørende som skriver inn her fungerer også som en støtte for hverandre.

Hjemmesonen er i ferd med å få på plass en chat som vil være åpen en dag i uken til et fastsatt tidspunkt. Her kan pårørende snakke med våre mentorer, som alle er erfarne pårørende. Alle opplever sin tid hjemme på ulike måter. Uansett hva du føler eller om du trenger litt støtte, er chatten et viktig verktøy for å snakke med en i samme situasjon under trygge og anonyme forhold.

Hjemmesonen og Invidzonen ønsker å jobbe sammen på tvers av landegrenser for å sette pårørende i sentrum. Mulige fremtidige aktiviteter og løsninger ble diskutert, og vi vil ha fokus på dette i vårt fremtidige arbeid. Invidzonen delte sine erfaringer med oss på en god og inspirerende måte, og vi har med oss veldig mange gode tanker som vi vil jobbe videre med.

IMG_7324
Mentor Lena og Anne-Margrethe

Av pårørende – for pårørende
Hjemmesonen jobber etter samme prinsipp som Invidzonen og er et nettverk for soldat- og veteranpårørende. Vi ønsker at nettverket skal skape en trygg og god arena for å dele erfaringer og møte andre veteranpårørende.

Hjemmesonens åtte mentorer er pårørende som jobber frivillig for Hjemmesonen og som fungerer som en støtte for andre pårørende. Alle mentorene har selv erfaring med å ha en nær relasjon i utenlandstjeneste. Ved å ha erfarne mentorer i Hjemmesonen, får du muligheten til å prate med en som har vært i liknende situasjon som deg.

Vi tar veldig gjerne imot innspill fra deg, uansett om du er ektefelle, forelder, søster, bror, venn eller kollega til en som skal reise ut, er ute, eller har vært i tjeneste i et krigsområde. En pårørende er en som føler seg som en pårørende. Send oss gjerne tips!

Samtidig benytter vi anledningen til å takke Invidzonen for at vi ble invitert og for alt dere har delt med oss.